ขนมหวานสร้างไขมัน http://boss-mom.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=13 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากอวดคุกกี้ค่ะ ^^]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=13 Tue, 24 Dec 2013 22:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=12 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของโลโก้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=24-12-2013&group=2&gblog=12 Tue, 24 Dec 2013 22:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=2&gblog=11 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมายืนตรงจุดนี้อีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=2&gblog=11 Mon, 23 Dec 2013 22:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=10 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เบเกอรี่ช่วงเริ่มหัดทำ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=10 Mon, 02 Jul 2012 14:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=2 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[กระหล่ำปลีผัดกระเทียมดอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=2 Mon, 23 Dec 2013 21:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[วุ้นเส้นผัดปลาทูน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=23-12-2013&group=7&gblog=1 Mon, 23 Dec 2013 21:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=2 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[11 เคล็คลับหน้าใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=2 Thu, 17 May 2012 11:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมผิวให้สวยก่อนแต่งหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=17-05-2012&group=6&gblog=1 Thu, 17 May 2012 11:08:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=6 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ได้คิดถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=6 Tue, 22 Feb 2011 22:27:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=5 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ก้อนหินก้อนนั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=5 Tue, 22 Feb 2011 22:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=4 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[live and learn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=4 Tue, 22 Feb 2011 22:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=3 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=3 Tue, 22 Feb 2011 22:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=2 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ครึ่งหนึ่งของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=2 Tue, 22 Feb 2011 21:48:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=5&gblog=1 Tue, 22 Feb 2011 21:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-03-2013&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-03-2013&group=4&gblog=2 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เลี้ยงอาหารคุณตาคุณยายที่คลองห้า 2/3/56 ค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-03-2013&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-03-2013&group=4&gblog=2 Sun, 03 Mar 2013 12:07:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=12-02-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=12-02-2012&group=4&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อได้ผ่านอะไร หลายๆ อย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=12-02-2012&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=12-02-2012&group=4&gblog=1 Sun, 12 Feb 2012 17:35:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=18-07-2012&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=18-07-2012&group=3&gblog=5 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มงานใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=18-07-2012&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=18-07-2012&group=3&gblog=5 Wed, 18 Jul 2012 12:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=05-07-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=05-07-2012&group=3&gblog=4 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=05-07-2012&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=05-07-2012&group=3&gblog=4 Thu, 05 Jul 2012 11:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-07-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-07-2012&group=3&gblog=3 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[วัน เวลา ประสบการณ์ ที่ทำให้เรียนรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-07-2012&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=03-07-2012&group=3&gblog=3 Tue, 03 Jul 2012 12:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=2 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ทำงานใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=2 Tue, 22 Feb 2011 21:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนแรกกับที่ใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=3&gblog=1 Tue, 22 Feb 2011 21:03:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=9 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เบเกอรี่ช่วงเริ่มหัดทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=9 Mon, 02 Jul 2012 13:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=8 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้นหาตัวเอง เพื่อเริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=8 Mon, 02 Jul 2012 12:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=7 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเบื่อจากงานประจำ (อีกครั้ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=02-07-2012&group=2&gblog=7 Mon, 02 Jul 2012 12:09:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=6 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=6 Tue, 22 Feb 2011 20:36:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=5 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[และแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=22-02-2011&group=2&gblog=5 Tue, 22 Feb 2011 20:15:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=4 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุข ที่ได้มากจากความจริงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=4 Mon, 29 Nov 2010 16:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=3 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้านายตัวเองเต็มตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=29-11-2010&group=2&gblog=3 Mon, 29 Nov 2010 15:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=28-11-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=28-11-2010&group=2&gblog=2 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้านายตัวเองวันที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=28-11-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=28-11-2010&group=2&gblog=2 Sun, 28 Nov 2010 16:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=2&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนจะเป็นเจ้านายตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=2&gblog=1 Fri, 19 Nov 2010 16:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=1&gblog=1 http://boss-mom.bloggang.com/rss <![CDATA[คุ่มือก่อนเยี่ยมชม blog]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=boss-mom&month=19-11-2010&group=1&gblog=1 Fri, 19 Nov 2010 15:33:08 +0700